Algemene Verkoopvoorwaarden Liesbeth Busman Sieraden & Objecten.

Consumentenverkeer

Gegevens van Liesbeth Busman Sieraden & Objecten:

Salon + Atelier adres: Prinsegracht 32, 2512 GA Den Haag, Telefoon: 070-8891630
Email: info@liesbethbusman.nl 
BTW-nummer: NL 147488370 BO1
Kamer van Koophandel Den Haag nummer: 27334436

Algemeen:

Onder Liesbeth Busman Sieraden & Objecten wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak, Liesbeth Busman Sieraden & Objecten, gevestigd te Den Haag op het adres:

Prinsegracht 32, 2512 GA Den Haag, telefoonnummer 070-8891630, emailadres:info@liesbethbusman.nl

Onder de term ontwerpen worden tekeningen/schetsen of 3D modellen verstaan die het idee weergeven van het uiterlijk of het concept van het sieraad of object.

Onder sieraden en objecten worden de vervaardigde sieraden en objecten verstaan.

Leveringsvoorwaarden :

1.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op internet te raadplegen via http://www.liesbethbusman.com. Op verzoek zenden wij u een exemplaar via e-mail toe.

1.2 Het accepteren van een aanbieding, het doen van een aanbetaling, dan wel het doen van een bestelling van een sieraad, object of ontwerp, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. De koop- of ontwerpovereenkomst tussen Liesbeth Busman Sieraden & Objecten en consument/koper is tot stand gekomen op het moment dat de opdrachtgever mondeling of via e-mail opdracht geeft, een aanbetaling door de klant is gemaakt, en of de orderbevestiging per e-mail aan de klant is verstuurd. Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Om in gedachten te houden is dat indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, de ontvanger zelf aansprakelijk is voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

2a. Alle offertes van Liesbeth Busman Sieraden & Objecten zijn vrijblijvend. Offertes geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid en huidige prijzen van leveringen, diensten en het benodigde (edel)metaal. Wanneer een sieraad of object onverhoopt niet meer leverbaar is wordt u telefonisch of per e-mail op de hoogte gebracht en eventueel een alternatief aangeboden, of kunt u de bestelling kosteloos annuleren. 

Ontwerpen in opdracht:

Het maatwerk ontwerpen in opdracht kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek, daarna een intake gesprek, vorm- en technisch onderzoek, verschillende ontwerpen met een duidelijke prijsopgave, een evaluatiegesprek en een pasafspraak inhouden.

3. U kunt na het vrijblijvende kennismakingsgesprek aangeven of u er vertrouwen in heeft uw sieraad of object door Liesbeth Busman Sieraden en Objecten te laten ontwerpen en uitvoeren. Tijdens het ontwerpen is er nauw contact met u zodat het voor u ontworpen sieraad zo goed als mogelijk aan uw verwachtingen en afgesproken budget zal voldoen. De ontwerpen worden duidelijk en met motivatie van de eventuele symboliek weergegeven.

3.1 Wanneer u zelf een ontwerp gemaakt heeft wat u wilt laten uitvoeren, en of er is geen aanvullend onderzoek of technische uitwerking nodig, vervallen de ontwerpkosten. De ontwerpkosten kunnen ook vervallen wanneer het ontwerp in het eerste gesprek duidelijk wordt, en u de opdracht tot vervaardiging geeft.

De prijs van het ontwerpen is vanaf 150,00 euro. E.e.a. is afhankelijk van het in uw opdracht doen van onderzoek, het maken van evt proefmodellen, voorbeelden, wasmodellen of detailtekeningen. De ontwerp kosten worden door u voor aanvang van het ontwerpen (aan)betaald.

3.2 Ontwerpen in opdracht zijn ca. 4 weken na het intake gesprek klaar. Hierna bespreken we het ontwerp en de offerte(s). Na bevestigen van de opdracht/offerte kan er begonnen worden met de uitvoering van uw sieraad of object.

3a Als het sieraad of object speciaal voor u ontworpen en gemaakt of vermaakt wordt is de levertijd 6 tot 10 weken na ontvangst van uw (aan)betaling en akkoord van het gewenste ontwerp. De levertijd is mede afhankelijk van het ontwerp en het maatwerk karakter. Het ontwerpen en maken komt dus samen op ongeveer 10- 14 weken. In overleg is een snellere levertijd mogelijk als de verdere agenda dit toelaat.

3b. Er wordt voor aanvang van het uitvoeren van het sieraad of object in overleg een aanbetaling gevraagd van de helft van het totaalbedrag op de offerte ivm maatwerk. De aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur.

3c. Bij het ontwerpen en vervaardigen van maatwerk in opdracht wordt uitgegaan van de gegevens die de opdrachtgever verstrekt. Bij fouten of misverstanden in het ontwerp/sieraad of object die ontstaan uit opdrachtgevers onvolledige of onjuiste informatie accepteert Liesbeth Busman Sieraden en Objecten helaas geen annulering en worden de ontwerpkosten zoals vooraf met de opdachtgever overeengekomen gerekend.

3d Liesbeth Busman Sieraden & Objecten is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd. Op de website en in de orderbevestiging of offerte of factuur aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.

4. We dragen zorg de gegevens op de website zo actueel mogelijk te vermelden. Het uiteindelijke gewicht van edelmetaal in het sieraad kan, in verband met de gewenste maat van het sieraad en doordat het uniek handwerk betreft, afwijken van de vermelde prijs op de website of van de prijsschatting in de offerte. Door onvoorziene omstandigheden kunnen leveranciersprijzen of de (dag)fijngoudkoers veranderen. Wanneer prijzen meer dan 5% stijgen of dalen vind er een materiaal af- of -toeslag plaats op de factuur. Na uw bestelling nemen we contact met u op om de actuele prijs met u door te spreken en hierna volgt eventueel nog een offerte voor uw akkoord.

4a Liesbeth Busman Sieraden & Objecten heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is en om eventuele type- en inhoudelijke fouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Over betalingen:

5. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuur of besteldatum te worden voldaan. Betaling kan plaatsvinden via overboeking op het rekeningnummer of als overeengekomen kunt u de restbetaling voldoen tijdens het ophalen van het sieraad of object in het atelier in Den Haag. 

U kunt in de Salon betalen via PIN

Voor uw en onze veiligheid accepteren we geen contant geld.

6. Wanneer u een bestelling plaatst kunnen de volgende gegevens van u gevraagd worden: Naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mail adres, wijze van betaling en eventueel uw rekeningnummer. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing.

7. Liesbeth Busman Sieraden & Objecten zal er voor zorg dragen dat alle bestelde sieraden en objecten, mits op voorraad, binnen 10 tot 15 werkdagen, na uw betaling te hebben ontvangen, bij u worden afgeleverd. Bovengenoemde levertijd geldt als indicatie en niet als uiterste levertijd. Liesbeth Busman Sieraden & Objecten hanteert een maximale wettelijke levertijd van 30 dagen voor sieraden en objecten die uit voorraad geleverd kunnen worden. Wanneer deze bestelde sieraden of objecten uit voorraad niet binnen 30 dagen worden geleverd heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te ontbinden.

Sieraden of objecten die op bestelling worden vervaardigd hebben een levertijd van 6-10 weken na ontvangst van de aanbetaling.

Over verzenden en retourneren:

8. Artikelen worden aangetekend verzonden via het vervoersbedrijf MICROPAKKET als de betaling ontvangen is. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per e-mail aan de klant.

9. Voor het verzenden van uw sieraad of object worden aangetekende verzendkosten van € 9,50 incl 21% btw in rekening gebracht. Boven een bestelling van 200 euro worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

10. Indien u bij ontvangst merkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met uw bestelling door bijvoorbeeld gebreken of verkeerd geleverde goederen, dient u hier binnen 12 dagen melding van te maken bij Liesbeth Busman Sieraden & Objecten d.m.v. e-mail: info@liesbethbusman.nl of u kunt een bericht sturen via de contactpagina.

 

11. Beleid inzake retourzendingen voor bestellingen via deze website:
U kunt uw order binnen 12 werkdagen (vanaf de dag na aflevering) annuleren en retourneren wanneer het sieraad of object niet aan uw verwachtingen voldoet. Indien u binnen deze gestelde periode het sieraad of object niet heeft teruggezonden is de koop gesloten. Uitgesloten van dit 12 dagen retourrecht zijn sieraden en objecten die in opdracht of op bestelling zijn gemaakt.

Retourzendingen na deze periode zullen door Liesbeth Busman Sieraden & Objecten niet meer worden geaccepteerd. Het eventueel door de klant betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen 30 dagen op zijn/haar rekening terugbetaald. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Wij kunnen sieraden of objecten die gebruikt of beschadigd zijn, of op andere wijze niet aan onze richtlijnen voldoen, niet als retourzending accepteren. Wij raden u aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen. Liesbeth Busman Sieraden & Objecten is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten tijdens de verzending.

11a. Wanneer de maat of grootte van het sieraad of object in beginsel door de opdrachtgever verkeerd is doorgegeven is dit, bij speciaal voor u gemaakte maatwerk sieraden, helaas geen reden voor retour/annuleren. In overleg kan, als het ontwerp het toelaat, de maat naderhand worden aangepast volgens 71,40 incl BTW 21% per uur. Wanneer de maat dmv rekken of stuiken is aan te passen, is het op maat maken gratis.

Bij twijfel over de voor u juiste maat kunt u gerust contact met ons opnemen, of we kunnen op afspraak in het atelier in Den Haag uw maat voor u opnemen. Als het door u bestelde sieraad een gift is en u weet de maat niet, kunnen we er bij het ontwerpen rekening mee houden zodat de maat naderhand eventueel aan te passen is. In overleg is veel mogelijk. Als een sieraad in de juiste maat op voorraad is kan worden geruild mits het sieraad met de "verkeerde" maat niet gedragen, en niet beschadigd is.

12. Bij een bestelling kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u een e-mail sturen naar info@liesbethbusman.nl en geef in de email svp het juiste emailadres aan.

13. Sieraden en objecten die in de aanbieding zijn kunnen niet worden geruild.

14. Alle bestellingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

15. Toepasselijk recht en bevoegd rechter: Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via info@liesbethbusman.nl . Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Als dit niet lukt zal u op de hoogte gesteld worden van de vertragingsduur. 

16. Het Copyright van alle ontwerpen, sieraden, objecten en bijbehorend beeldmateriaal te zien op de website of in opdracht voor u gemaakt door Liesbeth Busman blijft bij Liesbeth Busman. 

17. Alle aan de klant geleverde goederen blijven eigendom van Liesbeth Busman Sieraden & Objecten totdat alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

18. Indien u in gebreke bent is Liesbeth Busman Sieraden & Objecten gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

19. Garantie:

Zilveren en gouden sieraden hebben 1 jaar garantie op materiaal en of constructie fouten. Uitgesloten van deze garantie zijn slijtage en gebruikssporen, en slijtage aan zettingen en breuk of verlies van edelstenen. Breuk van edelstenen valt buiten de garantie. 

TIP: Edelmetaal krast en krijgt misschien butsjes tijdens het dragen daar is niet veel aan te voorkomen. Behalve oppassen tijdens het dragen. Uw ring, armband of ketting kunt u bvb beter uitdoen tijdens het tuinieren of sporten. 

U kunt uw sieraad (op afspraak) gratis komen laten herpolijsten of gratis opnieuw laten matteren. U drinkt bvb een bakje koffie bij het Koorenhuis aan de overkant, en na een half uurtje kunt u uw sieraad weer ophalen.

Gouden trouwringen hebben een levenslange garantie op materiaal en of constructie fouten. Uitgesloten van deze garantie zijn slijtage en gebruikssporen, en slijtage aan zettingen en breuk of verlies van edelstenen.

TIP: draag uw trouwring tijdens het feliciteren op uw bruiloft aan uw linkerhand. De extra hartelijke felicitatie van uw gast die toevallig een roestvrij stalen ring draagt kan soms voor een lelijke kras op uw mooie nieuwe trouwring zorgen.

We horen graag hoe het beter kan! Voor klachten of suggesties kunt u contact opnemen met:

Liesbeth Busman Sieraden & Objecten, Prinsegracht 32 Den Haag, Telefoonnummer 070-8891630. email: info@liesbethbusman.nl