Minka Nijhuis wint de (door mij ontworpen) Nieuwspoort Prijs van het Vrije Woord 2017. Gefeliciteerd Minka Nijhuis!

De Prijs van het Vrije Woord 2017 wordt op 25 oktober 2017 in Nieuwspoort tijdens het 55-jarig bestaan van het Internationale Perscentrum uitgereikt aan Minka Nijhuis. Zij doet al meer dan 25 jaar verslag vanuit conflictgebieden voor onder andere Trouw, NRC/Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Ook levert zij bijdragen aan diverse radioprogramma’s. Zij berichtte de afgelopen jaren over oorlogen in Cambodja, Birma, Oost-Timor, Irak, Afghanistan en Syrië. Minka Nijhuis is tevens auteur van non-fictie boeken die ook internationaal worden uitgegeven. In haar werk laat ze vooral zien hoe burgers het slachtoffer zijn van oorlogen en dictaturen en brengt ze hun leven in kaart met nadrukkelijk oog voor het Vrije Woord.   

 De jury van de Prijs van het Vrije Woord, bestaande uit voorzitter Egbert Myjer en de leden Jeroen Smit en Lilian Gonçalves zal tijdens de bijeenkomst op 25 oktober bekendmaken waarom Minka Nijhuis de Prijs heeft gewonnen. De Prijs wordt toegekend aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die zich heeft onderscheiden door zijn/haar activiteiten op het terrein van de mensenrechten, de verspreiding en/of bescherming van het Vrije Woord uitdrukkelijk daarbij inbegrepen, in Nederland, Europa of op wereldniveau.

De Prijs bestaat uit een kunstzinnige verbeelding van het Vrije Woord ontworpen en uitgevoerd door de Haagse kunstenares Liesbeth Busman, een bedrag van € 5.000,= en een oorkonde. 

In 2007 werd de Prijs van het Vrije Woord voor het eerst uitgereikt aan mr. Max van der Stoel, minister van Staat en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor zijn inspanningen voor vrede en veiligheid en zijn grote internationale staat van dienst op het gebied van mensenrechten. 

In 2012 werd de Prijs van het Vrije Woord postuum toegekend aan Hans Verploeg, groot voorvechter van de persvrijheid en medeoprichter van Free Voice en Press Now. Hij zette hij zich actief in voor vervolgde vakgenoten in landen waar er een ‘Prijs’ staat op het Vrije Woord. 

Gefeliciteerd Minka Nijhuis!

 

TEKST BIJ DE AWARD:

Het Vrije Woord/ de Asterisk

* Het individu dat woorden zoekt
in de waarheid tussen zwart en wit,
zwoegt op de grijstonen die de werkelijkheid maken
onder de schaduw die anders is dan men eerst dacht.

In opdracht van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en de Gemeente Den Haag maakte ik de ‘Prijs van het Vrije Woord”.

Journalisten, politici, academici en schrijvers, die een podium hebben voor hun woorden, dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij hebben elke dag te maken met keuzes. Met al die tonen grijs tussen het zwart en het wit, die in eerste instantie de realiteit of waarheid lijken te zijn. Als persoon zijn ze onderdeel van o.a. sociale, economische, religieuze en politieke structuren. Zij moeten een zekere afstand kunnen nemen van die structuren om perspectief te krijgen, de nuances te kunnen (blijven) zien. 

* Het individu dat pioniert
dat
tegen de stroom in
de structuur doorbreekt waar het deel van is

In mijn ontwerpproces ben ik op zoek gegaan de nuance te verbeelden. De asterisk verbeeldt de nuance achter de oneliner en daagt uit verder te kijken dan de waan van de dag.
In het object worden het onderzoekende individu en/in de maatschappij weergegeven in een open structuur van verbonden zilveren asterisken. De glanzende lijnen en matte afwerking van de asterisken geven de nuance en de toon weer en benadrukken het individu binnen de maatschappij.

De structuur maakt zich los van de achtergrond zoals het “Vrije Woord” zich losmaakt van de geschreven tekst. De schaduw die de opstaande structuur op de ondergrond lijkt te werpen is anders dan je zou denken: na onderzoek blijkt de realiteit ook vaak anders dan eerst gedacht.

De gouden asterisk kan als broche gedragen worden. 
Zo wordt de asterisk een tastbare herinnering om het vrije woord verder uit te dragen.

Liesbeth Busman
2017

Ontwerp en afwerking van de prijs is gedaan door Liesbeth Busman, Het frees werk, graveerwerk en montage is door Mario de Bondt van "De Bondt Producties" Schoonhoven gedaan, gietwerk gouden Asterisk door vd Bergh Gieterij Schoonhoven.